Suchý Čert

„Bylo to v ty časy, kdy právo v zemi nebylo! Za Suchého čerta!“

Výpravný příběh z moravské doby předhusitské, inspirovaný skutečnými historickými událostmi.

Délka: 25 minut
Počet osob: 9

Je jaro roku 1401. Na polích ještě leží sníh, ale na hradě Rabštejně už tři moravští páni plánují válečnou výpravu. Vlastně spíš loupežnou výpravu, uvážíme-li, že ji má vést Hynek z Kunštátu, řečený Suchý Čert. Lapka, kterého se obávali Rakušané i nejbližší sousedé. Nebezpečný, zákeřný, zrádný a podlý. Ale je tomu skutečně tak? Nejsou nakonec zrádci a loupežníky spíše jeho urození hosté, Alšík Lichtenburský a Jindřich z Hradce?

Vystoupením Suchý Čert se skupina historického šermu Revertar prezentuje na akcích od počátku roku 2010. Příběhem tentokrát diváky provází jen hudba a hlas vypravěče. Divák, vržený doprostřed divoké hradní slavnosti, má možnost si sám udělat názor na to, zda může být špinavý a podlý lapka hrdinou a zda se od pohledu ušlechtilí rytíři mohou chovat jako zrádci. Představení obsahuje velké množství soubojů i akčních scén, stejně jako slavnostní obřad pasování na rytíře a dobové tance.

Jako všechna naše aktuální představení i toto vychází z moravské historie doby předhusitské. Tentokrát pozveme diváky do doby vlády Václava IV., kdy bezpečnost na zemských stezkách a na hranicích brala za své, a představíme jim zchudlého šlechtice, který byl postrachem měšťanů i kupců v celém Moravském markrabství i v sousedním Rakouském vévodství. Setkáte se s Hynkem z Jevišovic a z Kunštátu, loupeživým rytířem řečeným Suchý Čert, i s jeho obávanou lapkovskou bandou.počítadlo.abz.cz
Provoz těchto stránek
sponzoruje firma IT-help
© Revertar 1994-2023 shsrevertar@gmail.com