Skupina historického šermu Revertar se věnuje období vrcholné gotiky, tedy přelomu XIV. a XV. století. Do zmíněného období zasazuje svá šermířská vystoupení, ve kterých se střídá drsná i romantická krása středověku. V představeních klade Revertar důraz na dobovost. Scéna, souboje, kostýmy i tance čerpají převážně z původních historických pramenů. Šermíři užívají celou řadu chladných zbraní, od dýk přes tesáky a meče, až po sekery, řemdichy i kopí. Souboje vychází z dochovaných spisů starých šermířských mistrů a prováděné techniky ctí německou šermířskou školu dle mistra Lichtenauera. Skupina ve svých vystoupeních vypráví příběhy, inspirované skutečnými událostmi moravské a české historie. Příkladem je zejména historická pověst „Špinavci“, kterou podpořil i Kulturní fond města Zlína.


Počátky zlínské skupiny historického šermu Revertar sahají do roku 1994. Za více než 20 let své existence odehrál Revertar nespočet šermířských vystoupení v ČR i zahraničí. Pravidelně se představuje na hradech, zámcích, festivalech i městských slavnostech v České republice (Sovinec, Zvíkov, Valdštejn, Svojanov, Buchlov, Velhartice, Budyně nad Ohří, Černošice,…) i v zahraničí (slovenský Děvín, Skalica, polská Opole,…). Od roku 2004 pořádá v Malenovicích u Zlína, festival historického šermu a tance „Zkřížené meče“, který patří mezi největší historické přehlídky u nás. V roce 2009 zvítězil Revertar vystoupením „Bez hostinského“ na celostátní šermířské soutěži „Budyňská koruna“, kde získala zároveň i Cenu porotce-historika, za dobově věrné ztvárnění tohoto představení.


Původ slova „Revertar“ lze hledat v latině a znamená „návrat“ nebo „vracím se“. Ve skupině je název vnímán jako návrat do minulosti, do dob rytířských klání, nelítostných soubojů a romantické krásy středověku.


Skupinový erb je volnou variací na hvězdu pánů ze Šternberka, kteří byli posledními urozenými majiteli malenovického panství. Hrad Malenovice je dodnes považován za domovský hrad Revertaru.


> Latinský nápis na skupinové korouhvi zní „Malum aureum“, lze jej přeložit jako „Zlaté jablko“ a jde o původní historický název vsi ležící v minulosti na místě dnešního krajského města Zlín.

počítadlo.abz.cz
Provoz těchto stránek
sponzoruje firma IT-help
© Revertar 1994-2023 shsrevertar@gmail.com