Bez hostinského


„Z hostinského je kněz a z žebráka rytíř… bratře ty si čaroděj!“

Historická pověst z dob husitských válek, odehrávající se na pozadí skutečných historických událostí.

Délka: 20 minut
Počet osob: 8

Nacházíme se v osamělém zájezdním hostinci poblíž Nedakonic. Zde dochází k náhodnému setkání sedmi mužů a jedné ženy. Jejich názory na víru i politiku jsou natolik odlišné, že každou chvíli mohou jít ven z pochev meče nebo tesáky. A tak, zdá se, nikomu nevadí, že zde chybí osoba nejdůležitější – hostinský.

Představení „Bez hostinského“ hrajeme od roku 2008. Je typické tím, že nemá hlavního hrdinu – každá z postav dostává stejný prostor. A divák má možnost sledovat, jak se jejich příběh zamotává. Jak se husitský kněz vydává za někoho, kým není, jak si řádoví i světští rytíři vyřizují navzájem své účty, jak páni odhalují svá rodinná tajemství a co z toho všechno vzejde.

Jen málokdo dnes ví, že slavný husitský Tábor měl svou odnož i na Moravě. Šlo o polní ležení na ostrůvku v řece Moravě u vsi jménem Nedakonice. Udržel se sice jen několik měsíců, ale husité za tu dobu stihli napáchat značné škody – vypálili klášter na Velehradě, podnikli útok na městečko Kyjov a vyplenili blízké kostely. Náš příběh začíná ve chvíli, kdy se králi Zikmundovi konečně podařilo tento moravský Tábor rozprášit. Potíže s moravskými kališníky tím ale neskončily.

S tímto vystoupením jsme zvítězili v roce 2009 na celostátní šermířské soutěži Budyňská koruna. Zároveň jsme zde získali také cenu porotce - historika, kterým byl Mgr. Petr Klučina, CSc.počítadlo.abz.cz
Provoz těchto stránek
sponzoruje firma IT-help
© Revertar 1994-2024 shsrevertar@gmail.com