Moravské rody

V našich vystoupeních se objevuje celá řada skutečných historických postav, především příslušníků moravské šlechty. Zde představujeme alespoň ty rody, se kterými se v našich příbězích můžete přímo setkat.


Páni z Kunštátu

Erb: vrchní černé pruhy na stříbrném štítu

Zajímavosti: Mocný moravský rod Kunštátů vlastnil na Zlínsku jeden z nejvýše položených moravský hradů Obřany (703m), jehož zřícenina dodnes majestátně vévodí stejnojmennému kopci v Hostýnských vrších.

V našich vystoupeních: Loupežná činnost některých příslušníků kunštátského rodu se zmiňuje ve vystoupení „Špinavci“. Zločinec Otmar zde tvrdí, že Záviš ze svých lidí vytvoří lapkovské bratrstvo, jaké mají páni z Kunštátu. V jedné ze dvou kostýmových verzí „Špinavců“ dokonce patří k rodu Kunštátů přímo hlavní hrdina příběhu, Záviš z Lesné. Ve vystoupení „Bez hostinského“ se objevují dva příslušníci jedné z bočních větví kunštátského rodu, bratři Heralt a Oldřich z Líšnice. A konečně hlavním hrdinou vystoupení „Suchý Čert“ pak bude jeden z nejznámějších pánů z Kunštátu doby předhusitské, proslavený zemský lapka Hynek z Jevišovic.


Páni z Lichtenburka

Erb: dvě černé zkřížené ostrve na zlatém štítu

Zajímavosti: Lichteburkové měli své hlavní sídlo na hradě Bítově a patřili k rozrodu Ronovců. Od roku 1437 vlastnila jejich cornštejnská větev malenovické panství.

V našich vystoupeních: V představení „Špinavci“ je důležitou postavou Jan z Cornštejna, který se zde – prozatím neúspěšně – dvoří Anně ze Šonvaldu, sestře tehdejších malenovických pánů Hynka a Bohuše. Páni z Lichteburka jsou hlavními aktéry také v příběhu „Suchý Čert“. Alšík, pán na Bítově, a jeho dcera Kateřina, oba doložení historickými prameny, jsou zde hosty Hynka z Jevišovic na jeho hradě Rabštejně v předvečer odjezdu na válečnou výpravu do Rakous.


Páni z Lomnice

Erb: černé křídlo se zlatou pružinou na stříbrném štítu

Zajímavosti: Na počátku 15. století zastával Jan starší z Lomnice nejvyšší soudní úřady jak na brněnském tak na olomouckém zemském soudu.

V našich vystoupeních: Ve vystoupení „Špinavci“, patří k některé z větví rodu z Lomnice hlavní hrdina příběhu, Záviš z Lesné.


Páni z Kravař

Erb: stříbrný odřivous (zavinutá střela) na červeném štítu

Zajímavosti: V době upálení Jana Husa byl Lacek z Kravař, pán na Helfštejně, moravským zemským hejtmanem a zasloužil se o zaslání stížných listů moravské šlechty do Kostnice. Na Zlínsku vlastnili Kravaři léna v okolí Brumova-Bylnice, na Jižní Moravě pak zejména Strážnici.

V našich vystoupeních: V představení „Bez hostinského“ se divák setkává s Linhartem z Krumlova, který je ale v pramenech doložen pouze jedinou zmínkou a jeho existence je sporná. Zmiňují se zde ale též dva další, tentokrát nezpochybnitelní Kravaři. Lacek z Helfštejna, bývalý zemský hejtman a zastánce kalicha – který je v době, kdy se příběh odehrává již po smrti – a Beneš IV. z Krumlova, opat kláštera Hradišťko u Olomouce.


Páni z Hradce

Erb: zlatá růže na modrém štítu, od konce 14. stol. pak podélně půlený zlatý a červený štít

Zajímavosti: Jde o český šlechtický rod, který patřil k rozrodu Vítkovců. Měl však své statky i na Moravě, např. Telč, Štramberk nebo Řečici.

V našich vystoupeních: Ve vystoupení „Suchý Čert“ se objevuje pan Jindřich z Hradce a taktéž jeho syn Jan, který je při příležitosti válečné výpravy do Rakous pasován na rytíře.


Páni ze Šonvaldu

Erb: černý dvouocasý lev na třech stříbrných kopcích na červeném štítu

Zajímavosti: Páni ze Šonvaldu patřili k Žerotínům a v roce 1408 získali malenovické panství. V neklidném období husitských válek ale nebyli schopni panství udržet, a ve třicátých letech tak patřily Malenovice husitskému válečníkovi Smilovi z Moravan. Teprve kolem roku 1435 bylo panství vráceno paní Anně ze Šonvaldu, která se pak rychle vdala za vlivného šlechtice Jana z Cornštejna.

V našich vystoupeních: Hynek ze Šonvaldu i jeho sestra Anna vystupují v příběhu nazvaném „Špinavci“. Ten se částečně odehrává na malenovickém hradě poté, co se Anna vzdala svých vlastnických práv ve prospěch jejího bratra, což je historicky doloženo. Jejich sourozenecký konflikt je jedním z důležitých okamžiků vystoupení.


© Kresby erbů - Jitka Chludová
počítadlo.abz.cz
Provoz těchto stránek
sponzoruje firma IT-help
© Revertar 1994-2023 shsrevertar@gmail.com