Špinavci

„Doba je plná vášní a nenávisti... a právě v tomto čase čekají ve čtyřech kobkách na smrt čtyři odsouzenci.“

Temný příběh o odvaze, víře a odhodlání z dob husitských válek, ve kterém vstupují skutečné historické postavy.

Délka: 30 minut
Počet osob: 10

Píše se rok 1419. Václav IV. je mrtev a Zikmunda moravští páni prozatím za krále neuznávají. Husitství rozděluje šlechtu na dva tábory. Doba je plná vášní a nenávisti. A právě v tomto čase, čekají ve čtyřech kobkách na smrt čtyři odsouzenci, navštíví je však urozený pán, Záviš z Lesné a udělá jim nabídku, která se neodmítá.

Příběh nazvaný „Špinavci“ měl premiéru v roce 2006. Je to dynamické vystoupení plné soubojů, které diváka strhne napínavým dějem a zároveň obsahuje celou řadu informací o historii husitství na Moravě i o dějinách Zlínska. Příběh sám není rozhodně černobílý. Každá postava v něm má svou pravdu a ten, koho divák považuje za hlavního hrdinu, se ukazuje být stále více spíše bezohledným a ke všemu odhodlaným fanatikem.

Pro Revertar jsou „Špinavci“ srdeční záležitostí, protože děj se zčásti odehrává na domovském hradě skupiny v Malenovicích. V příběhu nadto vystupují postavy nejen smyšlené, ale i skutečné - majitelé malenovického panství. Jde o Hynka ze Šonvaldu, jeho sestru Annu a jejího pozdějšího manžela Jana Bítovského z Cornštejna. Sledujeme jejich střet s kališníkem Závišem z Lesné a s bandou čtyř odsouzenců, které tento muž tajně cvičí na zřícenině hradu Šaumburk.

Tento projekt byl podpořen kulturním fondem města Zlína.počítadlo.abz.cz
Provoz těchto stránek
sponzoruje firma IT-help
© Revertar 1994-2024 shsrevertar@gmail.com