Znojemské zúčtování

„Hodiny ohlásily poledne, 9. ledna. Rok 1409 se sotva narodil a už mu byla dána do vínku smrt. Než hodiny odbijí půlnoc, náš příběh skončí. Něčí osud bude zpečetěn a něčí plán dokonán."

Šermířské vystoupení z dob lapkovských bratrstev na Moravě o smrti nejkrutějšího z moravských šlechticů, Jindřicha z Jevišovic, řečeného Zajímač, jehož konec obestírá tajemství. Jak a proč zemřel?

Délka: 20 minut
Počet osob: 4

V roce 1409 beznadějně mizí z historie stopa jednoho z nejkrutějších moravských lapků, Jindřicha z Jevišovic, řečeného Zajímač. Jeho konec obestírá tajemství. Víme jen, že byl v lednu zajat ve Znojmě městskou stráží. Urozeného pána si ale nemohli měšťané dovolit jen tak popravit – toho směl soudit jen sám český král nebo moravský markrabě. Vydejte se námi rozplétat záhadu takřka detektivní. Jak a proč zemřel Zajímač?

Vystoupení Znojemské zúčtování předvedla skupina historického šermu Revertar divákům poprvé v roce 2014. Stylově se v něm vrací ke svému dosud nejúspěšnějšímu počinu, k vystoupení Bez hostinského, neboť i zde se divoké souboje střídají s jiskrnými dialogy a děj je náležitě zamotaný. Cílevědomý měšťan Volklin tu od počátku sehrává vychytralou šachovou partii se svými urozenými soupeři – hejtmanem Hynkem z Pacova a loupežníkem Jindřichem z Kunštátu. Pohybuje se však na velmi tenkém ledě…

Příběh se odehrává krátce po skončení vnitřní války mezi moravskými markrabaty, Joštem a Prokopem. Neklidná doba přála lapkům a drancířům, mimo jiné i Hynkovi z Jevišovic, zvanému Suchý Čert, a jeho bratru Jinřichovi, zvanému Zajímač. Hynek před lety přepadl a obsadil město Znojmo, zvedl v něm tvrdý řád a odolal dokonce i obléhání vedenému Zikmundem Lucemburským. Nakonec jej však měšťané lstí vylákali ven a podnikli proti němu převrat. Po letech od těchto událostí přichází do Znojma Hynkův bratr Jindřich. Co jej sem přivádí?počítadlo.abz.cz
Provoz těchto stránek
sponzoruje firma IT-help
© Revertar 1994-2023 shsrevertar@gmail.com